Vores mission er, at skabe merværdi for bygherren

Det skaber vi gennem et tæt og kvalificeret samarbejde mellem alle byggeriets parter. Vi tænker i løsninger og sætter en ære i, at projekterne kan bygges. Vores arbejdsform er et fast specialistteam på hvert projekt, og en fast kontaktperson i forhold til bygherre/entreprenør.


Projekterne er organiseret i selvstyrende grupper, hvor projektlederen har ansvaret for at lede og fordele opgaverne. Projektlederen samler data omkring projektets økonomi og fremdrift, ud fra input fra de enkelte medarbejdere. Strukturen med de åbne og selvstyrende grupper giver stor effektivitet, og et højt informationsniveau.

Den projektansvarlige følger sagen fra start til slut og varetager den overordnede kontakt mellem Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S og kunden. Det giver god kontinuitet og sikrer, at der ikke opstår misforståelser og uhensigtsmæssigheder i projektet.

Kvalitetssikring

Vores kvalitetssystem er beskrevet i vores kvalitetshåndbog, og vi udfører kvalitetssikring på alle projekter.

Konkret fastlægges omfanget og fokusområder fra projekt til projekt, under hensyntagen til opgavens karakter, samt eventuelle særlige forhold, krav og forventninger fra kunden, samarbejdspartnere eller myndigheder.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S

Ceresbyen 75, 4. 8000 Århus C

Se adresse på kort

CVR-nummer: 10683106​

​Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S har rødder der går tilbage til ingeniør Viggo Madsen, der i 40´erne projekterede konstruktioner til især boligforeninger og erhvervsbyggerier.