Bygningeftersyn

ngeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S har mange års erfaring i at udføre bygningseftersyn for erhvervs- og offentlige bygherrer.

Et eftersyn er et centralt element i forbindelse med drift og vedligeholdelse af bygninger. Eftersynet udføres primært for at fastlægge en bygnings tilstand og udføres i forbindelse med:

  • Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner
  • Registrering af byggeskader
  • 1- og 5-års eftersyn

På baggrund af bygningseftersynet udfærdiges en udførlig rapport med anvisninger på vedligeholdelse og udbedring af skader samt vurdering af restlevetider for de enkelte bygningsdele. Der udarbejdes langtidsbudgetter (eks. 10 eller 20 år frem), så de årlige henlæggelser til nødvendige tiltag kan indarbejdes. Vi tænker altid i totaløkonomi og opstiller ofte totaløkonomiske beregninger og på den måde giver vores kunder et kvalificeret beslutningsgrundlag.

Er der konstateret en byggeskade, eller er der mistanke om en byggeskade, kan eftersynet fastlægge årsag til byggeskaden, samt komme med udbedringsforslag og økonomisk overslag over omkostningerne.

Bygningseftersyn ved 5 år

5-års eftersyn gennemføres i forbindelse med frigivelse af entreprenørgaranti for et byggeri. Her udføres et eftersyn, hvor skader, der kan henføres til fejl ved byggeriets opførelse, kortlægges, så der kan reklameres overfor de ansvarlige parter, inden tidsfristen overskrides.

Eftersyn for Byggeskadefonden

Siden 1992 har Byggeskadefonden anvendt os til at udføre 1- og 5-års eftersyn af støttet boligbyggeri.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S

Ceresbyen 75, 4. 8000 Århus C

Se adresse på kort

CVR-nummer: 10683106​

​Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S har rødder der går tilbage til ingeniør Viggo Madsen, der i 40´erne projekterede konstruktioner til især boligforeninger og erhvervsbyggerier.