Projektledelse

Vores mål er at vi med vores projektledelse, skaber effektive projektforløb og sikrer, at økonomi, kontrakter og byggeprocesser overholdes og optimeres.

Vi varetager projektledelse af bygge- og anlægsprojekter og udpeger den person hos os, med den største erfaring på det enkelte projekt.​

Projektlederens opgave er, at varetage bygherres interesser i projektets tilblivelse og sikre fremdrift i projektet frem til udbud. Projektlederen forestår al intern og ekstern koordinering, i forbindelse med afholdelse af bygherremøder, byggeudvalgsmøder, projekteringsmøder, samt møder med myndigheder m.m. Det er endvidere projektlederen, der sørger for udførelse af den løbende kvalitets- og budgetkontrol.

Når projekterings-/udbudsfase er afsluttet inddrages byggelederen. Det er byggelederen, der varetager byggeriets gennemførelse. Projektlederen har stadigvæk det overordnede ansvar for tid og økonomi i forhold til bygherre og byggelederen refererer derfor til projektlederen under udførelsesfasen.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S

Ceresbyen 75, 4. 8000 Århus C

Se adresse på kort

CVR-nummer: 10683106​

​Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S har rødder der går tilbage til ingeniør Viggo Madsen, der i 40´erne projekterede konstruktioner til især boligforeninger og erhvervsbyggerier.