Bygherrerådgivning

​Det er vigtigt at have en professionel rådgiver under et byggeprojekt. En rådgiver, der varetager bygherrens interesser, og som fungerer som sparringspartner under hele byggeriet og som bindeled til alle byggeriets parter.

Inden starten på et byggeprojekt er det vigtigt at få afstemt forventninger til kvalitet, økonomi og tidsplan, ligesom specielle krav til bæredygtighed, indeklima, bygningskonstruktioner mv. skal drøftes igennem og fastlægges.

Mange års erfaring med bygherrerådgivning

Vi har mange års erfaring med bygherrerådgivning både i total-, hoved- og fagentreprise, og vores medarbejdere er kompetente og ansvarsbevidste og søger altid den bedste løsning i et samarbejdende miljø. Vi sammensætter til hvert enkelt projekt et specialistteam, der kan rådgive bygherren bedst muligt. Med mange medarbejdere, der har været hos os i en årrække, oplever bygherren ofte, at de har arbejdet sammen før. Det giver et nemt og smidigt projektforløb.

Bygherrerådgivning i alle faser

Vi yder bygherrerådgivning indenfor alle byggeriets faser:

  • Programfastlæggelse
  • Udbud og aftaleindgåelse
  • Projektering
  • Udførelse

I programfasen udarbejder vi i tæt samarbejde med bygherren programoplæg og byggeprogram, som efterfølgende danner grundlag for udbudsmaterialet.

I udbudsfasen udarbejder vi udbudsgrundlaget og materialet til en eventuel prækvalifikationsrunde. Vi afholder pris-/projektkonkurrence og evaluerer resultatet. Vi udarbejder en anbefaling til bygherren og sørger derefter for indgåelse af alle aftaler med byggeriets parter.

I projekteringsfasen foretager vi en grundig kontrol af projektrådgiverens ydelser. Vi sikrer, at ydelserne opfylder de fastsatte krav i rådgiveraftalen samt at de valgte løsninger svarer til det byggeri, der er beskrevet og den funktionalitet, der er defineret.

I udførelsesfasen sikrer vi, at byggeriet forløber som planlagt. At det lever op til alle lovkrav samt at projektrådgiverens ydelser i forbindelse med byggeledelse og fagtilsyn opfyldes.

Vi er kompetente bygherrerådgivere på både bygge- og anlægsprojekter og har mange års erfaring fra en meget bred vifte af opgaver.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S

Ceresbyen 75, 4. 8000 Århus C

Se adresse på kort

CVR-nummer: 10683106​

​Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S har rødder der går tilbage til ingeniør Viggo Madsen, der i 40´erne projekterede konstruktioner til især boligforeninger og erhvervsbyggerier.