Installationer, indeklima og bæredygtighed

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S rådgiver omkring energioptimering og energibesparelser. Vi vurderer eksisterende og nye installationer, laver indeklimavurderinger/-modelleringer og energirammeberegninger.

Vi rådgiver omkring vand-, varme-, køle- og afløbsinstallationer samt gasanlæg. Vi projekterer ventilationsanlæg og og vurderer, om forsyninger og tekniske anlæg er indstillet optimalt i forhold til bygningens drift. Vi har stor ekspertise indenfor:

  • Beregning af energiforbrug
  • Mekanisk og hybrid ventilation
  • Naturlig ventilation
  • Varmeanlæg og brugsvandsinstallationer
  • CTS-anlæg
  • Køle- og afløbsinstallationer
  • Gas- og sprinkleranlæg

Bæredygtige løsninger

Bygningens funktion og bæredygtighed sammenholdt med brugernes behov er afgørende for valget af løsninger.

Projektering af de enkelte opgaver foretages i tæt dialog med arkitekter, entreprenører og bygherrer for at skabe den løsning, der tilgodeser flest mulige af byggeriets behov.

Vi er en fleksibel og kompetent samarbejdspartner. Vi har stor viden om bæredygtigt byggeri. Det sikrer, at vi opfylder de vidtspændende krav og ønsker, der er til bæredygtighed.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S

Ceresbyen 75, 4. 8000 Århus C

Se adresse på kort

CVR-nummer: 10683106​

​Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S har rødder der går tilbage til ingeniør Viggo Madsen, der i 40´erne projekterede konstruktioner til især boligforeninger og erhvervsbyggerier.