​Carina Videbæk

​Projektleder

Medarbejderinterview

Hvor længe har du arbejdet i Viggo Madsen?

Det har jeg i knap 15 år.

Hvorfor har du valgt at arbejde for Viggo Madsen så længe?

Jeg synes, det er en god arbejdsplads. Der er utrolig meget fleksibilitet og meget frihed under ansvar. Der er ikke så meget ”kasse-tænkning”, og det betyder, at jeg som projektleder kan køre tingene på den måde, jeg gerne vil. Den indflydelse er jeg enormt glad for.

Carina Videbæk

Titel: Konstruktionsingeniør og projektleder

Ansat siden: 2008

Født i 1979

​Hvilke opgavetyper sidder du med?

Jeg er projektleder for ingeniørfaget i større byggerier, hvor vi samarbejder med bygherre og arkitekt, hvor jeg projektleder inden for vores fag (konstruktion, VVS og anlæg). Derudover laver jeg også projekteringsledelse, hvor jeg styrer arkitekterne og sørger for, at bygherren kommer godt i mål med sit byggeri.

Hvad er du gladest for ved din rolle i virksomheden?

Det, som jeg er gladest for, er at jeg får lov at være ind over flere projekter. Det er mig, der skal sørge for, at de kolleger som er på sagen, er motiverede. Så jeg har en finger med i spillet på mange projekter.

Hvor varierede er dine opgaver?

Det kan være alt fra rækkehusbyggeri til daginstitutioner til større etagebyggerier. Lige nu sidder vi med et kursuscenter i tre etager. 

I hvor høj grad kan du selv tilrettelægge din dag? Og måden du løser dine opgaver på?

Det kan jeg i meget høj grad. Det er enormt fleksibelt. Jeg arbejder mest mellem kl.8 og 16, mens de fleste af mine kolleger også er på kontoret, fordi jeg har mange møder. Men jeg kan sagtens vælge at gå tidligt en dag og så indhente det forsømte om aftenen derhjemme.

Hvordan oplever du sparringen fra dine kolleger?

Jeg er faggruppeleder inden for projektledelse, så jeg sparrer rigtig meget med de andre projektledere på vores månedlige møder. Og så er vi en relativt lille virksomhed, så det er nemt at søge sparring på daglig basis på kryds og tværs.

Hvor synes du, at Viggo Madsen er særligt stærke som virksomhed eller som arbejdsplads?

Jeg synes, én af styrkerne ved Viggo Madsen som virksomhed er alsidigheden i, at man ikke kun har en type kunder eller én type opgaver. Det er for eksempel ikke kun boliger eller kun nybyg. Vi laver også renovering. Så vi er ikke specialister inden for en smal niche – men favner bredt. Det giver os mulighed for at lave alt muligt forskelligt.

Hvordan er kulturen hos Viggo Madsen?

Det er virkelig et godt sted at være. Vi er meget spredt på alder, og her er altid god stemning. Jeg har i hvert fald ikke oplevet interne stridigheder i de 15 år, hvor jeg har været her.

Og så betyder det åbne kontorlandskab, at vi kan følge med hos hinanden – også privat. Vi ved ligesom, hvad hinanden laver også uden for arbejdstiden.

Jeg synes også, der hersker en god respekt omkring de forskellige fag – og gensidig respekt mellem de nyuddannede og mere erfarne kolleger. Det er rigtig rart.

Hvad er det bedste ved at arbejde hos Viggo Madsen? (fx opgaverne, kollegerne, variation eller andet)

Jeg føler, at jeg fuldstændig selv styrer min arbejdstid. Og jeg styrer selv, hvordan jeg løser mine arbejdsopgaver. Der bliver ikke udstukket en plan fra ledelsens side. Det får man selv lov til.

Hvordan ville du beskrive arbejdspladsen for én, der ikke kender Viggo Madsen?

Det er et sted, hvor man får frihed til selv at kunne løse sine opgaver uden en masse kontrol.

Man skal se på projekterne som ens egne. På den måde får man hurtigt et ansvar – hvis man er interesseret i det. Det er selvfølgelig inden for rimelighedens grænser. Og man kan altid spørge om hjælp.

Er der andet, du gerne vil sige til en eventuel ny kollega?

Jeg sætter personligt stor pris på vores arbejdstid. Vi holder fri allerede kl.13 om fredagen, fordi vi lægger en halv time mere de andre dage om ugen. Mange søger op i kantinen fredag og får en øl eller sodavand og vender verdenssituationen, inden vi går på weekend. Det siger jo også noget om kulturen.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S

Ceresbyen 75, 4. 8000 Århus C

Se adresse på kort

CVR-nummer: 10683106​

​Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S har rødder der går tilbage til ingeniør Viggo Madsen, der i 40´erne projekterede konstruktioner til især boligforeninger og erhvervsbyggerier.